Kỷ lục thi đấu tại các giải vô địch trẻ và thanh thiếu niên quốc gia, Đại hội thể thao toàn quốc và vô địch quốc gia.

Viet Nam sport shooting records
IDThể loạiNội dungThành tíchHọTên VĐVĐơn vịGiảiĐịa điểmNăm
ĐH0110m Súng ngắn hơi namTiêu chuẩn587Hoàng XuânVinhQUDĐHTTTQ - VIIHà Nội2014
ĐH0210m Súng ngắn hơi namChung kết237.3Hoàng XuânVinhQUDĐHTTTQ - VIIIHà Nội2018
ĐH0310m Súng ngắn hơi namĐồng đội1735QUDĐHTTTQ - VIIHà Nội2014
ĐH0425m Súng ngắn bắn nhanh namTiêu chuẩn585Hà MinhThànhQUDĐHTTTQ - VIIIHà Nội2018
ĐH0525m Súng ngắn bắn nhanh namChung kết30Hà MinhThànhQUDĐHTTTQ - VIIHà Nội2014
ĐH0625m Súng ngắn bắn nhanh namĐồng đội1719QUDĐHTTTQ - VIIIHà Nội2018
ĐH0725m Súng ngắn tiêu chuẩn namTiêu chuẩn572Hà MinhThànhQUDĐHTTTQ - IXHà Nội2022
ĐH0825m Súng ngắn tiêu chuẩn namĐồng đội1691HCMĐHTTTQ - VIIIHà Nội2018
ĐH0925m Súng ngắn ổ quay namTiêu chuẩn580Bùi QuangNamHANĐHTTTQ - VIIIHà Nội2018
ĐH1025m Súng ngắn ổ quay namĐồng đội1726HCMĐHTTTQ - VIIIHà Nội2018
ĐH1150m Súng ngắn namTiêu chuẩn563Hoàng XuânVinhQUDĐHTTTQ - VIIHà Nội2014
ĐH1250m Súng ngắn namĐồng đội1659QUDĐHTTTQ - VIIHà Nội2014
ĐH1310m Súng trường hơi namTiêu chuẩn612.9Nguyễn ThànhĐạtTHHĐHTTTQ - VIIIHà Nội2018
ĐH1410m Súng trường hơi namChung kết242.4Nguyễn VănQuânHADĐHTTTQ - VIIIHà Nội2018
ĐH1510m Súng trường hơi namĐồng đội1828.5HCMĐHTTTQ - IXHà Nội2022
ĐH1650m Súng trường nằm namTiêu chuẩn612.4Nguyễn DuyDũngQUDĐHTTTQ - IXHà Nội2022
ĐH1750m Súng trường nằm namĐồng đội1824.1QUDĐHTTTQ - IXHà Nội2022
ĐH1850m Súng trường nằm namTiêu chuẩn591Nguyễn DuyHoàngQUDĐHTTTQ - VIIIHà Nội2018
ĐH1950m Súng trường nằm namĐồng đội1760HADĐHTTTQ - VIIHà Nội2014
ĐH2050m Súng trường 3 tư thế namTiêu chuẩn1166Phùng ViệtDũngHANĐHTTTQ - IXHà Nội2022
ĐH2150m Súng trường 3 tư thế namChung kết454Nguyễn DuyHoàngQUDĐHTTTQ - VIIIHà Nội2018
ĐH2250m Súng trường 3 tư thế namĐồng đội3417QUDĐHTTTQ - VIIHà Nội2014
ĐH2310m Súng trường hơi di động tiêu chuẩn namTiêu chuẩn566Ngô HữuVươngHANĐHTTTQ - VIIIHà Nội2018
ĐH2410m Súng trường hơi di động tiêu chuẩn namĐồng đội1636HANĐHTTTQ - IXHà Nội2022
ĐH2510m Súng trường hơi di động hỗn hợp namTiêu chuẩn381Ngô HữuVươngHANĐHTTTQ - VIIHà Nội2014
ĐH2610m Súng trường hơi di động hỗn hợp namĐồng đội1099HANĐHTTTQ - VIIHà Nội2014
ĐH27Đĩa bay Skeet namTiêu chuẩn108NghĩaHANĐHTTTQ - VIIHà Nội2014
ĐH28Đĩa bay Skeet namChung kết27Đỗ MinhTuấnTHHĐHTTTQ - IXHà Nội2022
ĐH29Đĩa bay Skeet namĐồng đội312HANĐHTTTQ - VIIHà Nội2014
ĐH30Đĩa bay Trap namTiêu chuẩn108NghĩaHANĐHTTTQ - VIIHà Nội2014
ĐH31Đĩa bay Trap namChung kết36NghĩaHANĐHTTTQ - IXHà Nội2022
ĐH32Đĩa bay Trap namĐồng đội312HANĐHTTTQ - VIIHà Nội2014
ĐH33Đĩa bay Double Trap namTiêu chuẩn109NghĩaHANĐHTTTQ - VIIHà Nội2014
ĐH34Đĩa bay Double Trap namĐồng đội317HANĐHTTTQ - VIIHà Nội2014
ĐH3510m Súng ngắn hơi nữTiêu chuẩn577Trịnh ThuVinhCANĐHTTTQ - IXHà Nội2022
ĐH3610m Súng ngắn hơi nữChung kết238.4Bùi Thúy ThuThủyHANĐHTTTQ - IXHà Nội2022
ĐH3710m Súng ngắn hơi nữĐồng đội1705CANĐHTTTQ - IXHà Nội2022
ĐH3825m Súng ngắn thể thao nữTiêu chuẩn581Nguyễn ThuVânCANĐHTTTQ - VIIIHà Nội2018
ĐH3925m Súng ngắn thể thao nữChung kết35Nguyễn ThùyTrangCANĐHTTTQ - IXHà Nội2022
ĐH4025m Súng ngắn thể thao nữĐồng đội1716CANĐHTTTQ - IXHà Nội2022
ĐH4110m Súng trường hơi nữTiêu chuẩn626.8Lê Thị MộngTuyềnHCMĐHTTTQ - IXHà Nội2022
ĐH4210m Súng trường hơi nữChung kết248.6Lê Thị MộngTuyềnHCMĐHTTTQ - IXHà Nội2022
ĐH4310m Súng trường hơi nữĐồng đội1860.8HCMĐHTTTQ - IXHà Nội2022
ĐH4450m Súng trường nằm nữTiêu chuẩn613.2Phí ThanhThảoQUDĐHTTTQ - IXHà Nội2022
ĐH4550m Súng trường nằm nữĐồng đội1827.5QUDĐHTTTQ - IXHà Nội2022
ĐH4650m Súng trường nằm nữTiêu chuẩn591Đàm ThịNgaHANĐHTTTQ - VIIHà Nội2014
ĐH4750m Súng trường nằm nữĐồng đội1759HANĐHTTTQ - VIIHà Nội2014
ĐH4850m Súng trường 3 tư thế nữTiêu chuẩn1152Phí Thanh ThảoQUDĐHTTTQ - IXHà Nội2022
ĐH4950m Súng trường 3 tư thế nữChung kết450.9Nguyễn ThịPhươngQUDĐHTTTQ - VIIIHà Nội2018
ĐH5050m Súng trường 3 tư thế nữĐồng đội3433QUDĐHTTTQ - IXHà Nội2022
ĐH5110m Súng trường hơi di động tiêu chuẩn nữTiêu chuẩn553Nguyễn Thị ThuHằngQUDĐHTTTQ - VIIIHà Nội2018
ĐH5210m Súng trường hơi di động tiêu chuẩn nữĐồng đội1586HANĐHTTTQ - VIIIHà Nội2018
ĐH5310m Súng trường hơi di động hỗn hợp nữTiêu chuẩn368Đặng HồngHANĐHTTTQ - VIIHà Nội2014
ĐH5410m Súng trường hơi di động hỗn hợp nữĐồng đội1019HANĐHTTTQ - IXHà Nội2022
ĐH55Đĩa bay Skeet nữTiêu chuẩn69Đinh Thị Hồng ThuýHANĐHTTTQ - IXHà Nội2022
ĐH56Đĩa bay Skeet nữChung kết22Lã PhiYếnHANĐHTTTQ - IXHà Nội2022
ĐH57Đĩa bay Skeet nữĐồng đội176HADĐHTTTQ - VIIHà Nội2014
ĐH58Đĩa bay Trap nữTiêu chuẩn72Nguyễn Thị TuyếtMaiHANĐHTTTQ - IXHà Nội2022
ĐH59Đĩa bay Trap nữChung kết15Hoàng ThịTuấtHANĐHTTTQ - IXHà Nội2022
ĐH60Đĩa bay Trap nữĐồng đội194HANĐHTTTQ - IXHà Nội2022
ĐH61Đĩa bay Double Trap nữTiêu chuẩn85Nguyễn ThịQuếNADĐHTTTQ - VIIHà Nội2014
ĐH62Đĩa bay Double Trap nữĐồng đội239QNAĐHTTTQ - VIIHà Nội2014
ĐH6310m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng độiĐồng đội569CANĐHTTTQ - IXHà Nội2022
ĐH6410m Súng trường hơi hỗn hợp đồng độiĐồng đội621.4HCMĐHTTTQ - IXHà Nội2022
ĐH65Đĩa bay Skeet hỗn hợp đồng độiĐồng đội79THHĐHTTTQ - IXHà Nội2022
ĐH66Đĩa bay Trap hỗn hợp đồng độiĐồng đội109HANĐHTTTQ - IXHà Nội2022
VĐ0110m Súng ngắn hơi namTiêu chuẩn587Hoàng XuânVinhQUDXuất sắc QGHà Nội2012
VĐ0210m Súng ngắn hơi namChung kết242.8Trần ChâuTùngHANCúp QGHà Nội2018
VĐ0325m Súng ngắn bắn nhanh namTiêu chuẩn589Hà MinhThànhQUDXuất sắc QGHà Nội2011
VĐ0425m Súng ngắn bắn nhanh namChung kết31Hà MinhThànhQUDSEASA 34Indonesia2019
VĐ0525m Súng ngắn bắn nhanh namĐồng đội1730 QUDVô địch QGHà Nội2017
VĐ0625m Súng ngắn tiêu chuẩn namTiêu chuẩn578Nguyễn MạnhTườngĐTQGXuất sắc QGHà Nội2003
VĐ0725m Súng ngắn tiêu chuẩn namĐồng đội1719 HANCúp QGHải Phòng2000
VĐ0825m Súng ngắn thể thao namTiêu chuẩn592Hoàng XuânVinhQUDCúp QGHà Nội2006
VĐ0925m Súng ngắn thể thao namĐồng đội1746 HANVô địch QGHà Nội2010
VĐ1025m Súng ngắn ổ quay namTiêu chuẩn590Phạm CaoSơnHAPCúp QGHải Phòng2003
VĐ1125m Súng ngắn ổ quay namĐồng đội1748 QUDVô địch QGHà Nội2011
VĐ1250m Súng ngắn namTiêu chuẩn568Hoàng XuânVinhQUDAsiad 17Hàn Quốc2014
VĐ1350m Súng ngắn namĐồng đội1670 ĐTQGAsiad 17Hàn Quốc2014
VĐ1410m Súng trường hơi namTiêu chuẩn621.8Nguyễn DuyHoàngQUDSEASAViệt Nam2016
VĐ1510m Súng trường hơi namChung kết248.1Nguyễn ThànhNamQUDVô địch QGHà Nội2017
VĐ1610m Súng trường hơi namĐồng đội1839.1 ĐTQGVô địch ĐNAViệt Nam2016
VĐ1710m Súng trường hơi namTiêu chuẩn595Nguyễn ThànhNamQUDXuất sắc QGHà Nội2017
VĐ1810m Súng trường hơi namĐồng đội1767 QUDVô địch QGHà Nội2017
VĐ1950m Súng trường nằm namTiêu chuẩn615.9Nguyễn DuyHoàngQUDVô địch ĐNAViệt Nam2016
VĐ2050m Súng trường nằm namĐồng đội1833.1 ĐTQGVô địch ĐNAViệt Nam2016
VĐ2150m Súng trường nằm namTiêu chuẩn600Nguyễn TấnNamHANCúp QGHà Nội2006
VĐ2250m Súng trường nằm namChung kết703Nguyễn TấnNamHANCúp QGHà Nội2006
VĐ2350m Súng trường nằm namĐồng đội1773 QUDCúp QGHà Nội2015
VĐ2450m Súng trường 3 tư thế namĐồng đội3463 QUDVô địch QGHà Nội2012
VĐ2510m Súng trường hơi di động tiêu chuẩn namTiêu chuẩn586Ngô HữuVươngHANCúp QGHà Nội2014
VĐ2610m Súng trường hơi di động tiêu chuẩn namĐồng đội1695 HANCúp QGHà Nội2014
VĐ2710m Súng trường hơi di động hỗn hợp namTiêu chuẩn385Trần HoàngHANXuất sắc QGHà Nội2010
VĐ2810m Súng trường hơi di động hỗn hợp namĐồng đội1131 HANCúp QGHà Nội2015
VĐ29Đĩa bay Skeet namTiêu chuẩn118Mai AnhTuấnHANVô địch QGHà Nội2006
VĐ30Đĩa bay Skeet namĐồng đội321 HANVô địch QGHà Nội2006
VĐ31Đĩa bay Trap namTiêu chuẩn118NghĩaHANVô địch QGHà Nội2011
VĐ32Đĩa bay Trap namĐồng đội316 HANVô địch QGHà Nội2004
VĐ33Đĩa bay Double Trap namTiêu chuẩn121NghĩaHANSEASA2005
VĐ34Đĩa bay Double Trap namChung kết153NghĩaHANSEASA2005
VĐ35Đĩa bay Double Trap namĐồng đội304 VIPVô địch QGHà Nội2011
VĐ3610m Súng ngắn hơi nữTiêu chuẩn580Trịnh ThuVinhCANVô địch ĐNAThái Lan2022
VĐ3710m Súng ngắn hơi nữChung kết240Bùi Thúy ThuThủyHANVĐ các CLB QGHà Nội2021
VĐ3825m Súng ngắn thể thao nữTiêu chuẩn589Phạm ThịHADVô địch QGHà Nội2009
VĐ3925m Súng ngắn thể thao nữChung kết35Đặng Lê NgọcMaiĐTQGVĐ CLB QGHà Nội2018
VĐ4025m Súng ngắn thể thao nữĐồng đội1729QUDCúp QGHà Nội2005
VĐ4110m Súng trường hơi nữTiêu chuẩn629Lê Thị MôngTuyềnHCMVô địch ĐNAThái Lan2022
VĐ4210m Súng trường hơi nữChung kết250.2Nguyễn HuyềnTrangQUDXuất sắc QGHà Nội2022
VĐ4350m Súng trường nằm nữTiêu chuẩn614.2Dương ThịChúcHANXuất sắc QGHà Nội2022
VĐ4450m Súng trường nằm nữTiêu chuẩn595Đặng ThịĐôngQUDSEA GamesPhilippine1991
VĐ4550m Súng trường nằm nữĐồng đội1761 QUDVô địch QGHà Nội2011
VĐ4650m Súng trường 3 tư thế nữTiêu chuẩn1167Phí ThanhThảoQUDVĐ các CLB QGHà Nội2021
VĐ4750m Súng trường 3 tư thế nữChung kết451.3Nguyễn ThịPhươngQUDCúp QGHà Nội2019
VĐ4850m Súng trường 3 tư thế nữĐồng đội3454QUDVĐ các CLB QGHà Nội2021
VĐ4910m Súng trường hơi di động tiêu chuẩn nữTiêu chuẩn565Nguyễn Thị ThuHằngQUDXuất sắc QGHà Nội2019
VĐ5010m Súng trường hơi di động tiêu chuẩn nữĐồng đội1642 QUDCúp QGHà Nội2019
VĐ5110m Súng trường hơi di động hỗn hợp nữTiêu chuẩn379Đặng HồngHANXuất sắc QGHà Nội2013
VĐ5210m Súng trường hơi di động hỗn hợp nữĐồng đội1090 HANCúp QGHà Nội2015
VĐ53Đĩa bay Skeet nữTiêu chuẩn88Đinh Thị HồngThúyHANSEASA 34Indonesia2019
VĐ54Đĩa bay Skeet nữĐồng đội188 HADVô địch QGHà Nội2006
VĐ55Đĩa bay Trap nữTiêu chuẩn109Hoàng ThịTuấtHANSEASA 34Indonesia2019
VĐ56Đĩa bay Double Trap nữTiêu chuẩn98Hoàng ThịTuấtHANSEASA 34Indonesia2019
VĐ57Đĩa bay Double Trap nữĐồng đội239 HANVô địch QGHà Nội2011
VĐ5810m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng độiĐồng đội576 QUDVô địch QGHà Nội2019
VĐ5910m Súng trường hơi hỗn hợp đồng độiĐồng đội622.8HCMXuất sắc QGHà Nội2022
VĐ60Đĩa bay Trap hỗn hợp đồng độiĐồng đội124 ĐTQGSEASA 34Indonesia2019
TRE0110m Súng ngắn hơi nam - TrẻTiêu chuẩn572Ngô QuốcHưngHADVĐ trẻ QG2014
TRE0210m Súng ngắn hơi nam - TrẻChung kết237.8Nguyễn NgọcHCMVĐ trẻ QG2021
TRE0310m Súng ngắn hơi nam - TrẻĐồng đội1699HADVĐ trẻ QG2014
TRE0425m Súng ngắn bắn nhanh nam - TrẻTiêu chuẩn574Bùi HồngPhongHCMVĐ trẻ QG2014
TRE0525m Súng ngắn bắn nhanh nam - TrẻChung kết18Nguyễn Hà NhậtMinhQUDVĐ trẻ QGĐà Nẵng2022
TRE0625m Súng ngắn bắn nhanh nam - TrẻĐồng đội1661HCMVĐ trẻ QG2014
TRE0725m Súng ngắn tiêu chuẩn nam - TrẻTiêu chuẩn577Phạm AnhĐạtHANVĐ trẻ QG2010
TRE0825m Súng ngắn tiêu chuẩn nam - TrẻĐồng đội1661HCMVĐ trẻ QG2014
TRE0925m Súng ngắn thể thao nam - TrẻTiêu chuẩn581Bùi HồngPhongHCMVĐ trẻ QG2014
TRE1025m Súng ngắn thể thao nam - TrẻĐồng đội1724HCMVĐ trẻ QG2014
TRE1125m Súng ngắn ổ quay nam - TrẻTiêu chuẩn581Phan XuânChuyênHCMVĐ trẻ QG2013
TRE1225m Súng ngắn ổ quay nam - TrẻĐồng đội1674HCMVĐ trẻ QG2015
TRE1350m Súng ngắn nam - TrẻTiêu chuẩn532Nguyễn KhánhDuyQUDVĐ trẻ QG2021
TRE1450m Súng ngắn nam - TrẻĐồng đội1568HANVĐ trẻ QG2012
TRE1510m Súng trường hơi nam - TrẻTiêu chuẩn612.3Khổng DuyTiếnVIPVĐ trẻ QGĐà Nẵng2022
TRE1610m Súng trường hơi nam - TrẻChung kết242.5Khổng DuyTiếnVIPVĐ trẻ QGĐà Nẵng2022
TRE1710m Súng trường hơi nam - TrẻĐồng đội1806.3HCMVĐ trẻ QGĐà Nẵng2022
TRE1850m Súng trường nằm nam - TrẻTiêu chuẩn601.2Bùi AnhTùngVIPVĐ trẻ ĐNA2016
TRE1950m Súng trường nằm nam - TrẻĐồng đội1795ĐTQGVĐ trẻ ĐNA2016
TRE2050m Súng trường nằm nam - TrẻTiêu chuẩn588Nguyễn VănQuânHADVĐ trẻ QG2011
TRE2150m Súng trường nằm nam - TrẻĐồng đội1738HANVĐ trẻ QG2013
TRE2250m Súng trường 3 tư thế nam - TrẻTiêu chuẩn1146Bùi AnhTùngVIPVĐ trẻ QG2015
TRE2350m Súng trường 3 tư thế nam - TrẻChung kết435.4Nguyễn NgọcTâmHANVĐ trẻ QGHà Nội2021
TRE2450m Súng trường 3 tư thế nam - TrẻĐồng đội3360HANVĐ trẻ QG2011
TRE2510m Súng trường hơi di động tiêu chuẩn nam - TrẻTiêu chuẩn570Ngô HữuVươngHANVĐ trẻ QG2009
TRE2610m Súng trường hơi di động tiêu chuẩn nam - TrẻĐồng đội1582HAPVĐ trẻ QG2018
TRE2710m Súng trường hơi di động hỗn hợp nam - TrẻTiêu chuẩn376Ngô HữuVươngHANVĐ trẻ QG2009
TRE2810m Súng trường hơi di động hỗn hợp nam - TrẻĐồng đội1066QUDVĐ súng hơi QGHải Phòng2022
TRE2910m Súng ngắn hơi nữ - TrẻTiêu chuẩn577Bùi Thuý ThuThuỷHANVĐ trẻ QG2020
TRE3010m Súng ngắn hơi nữ - TrẻChung kết239Bùi Thúy ThuThuỷHANVĐ trẻ QG2020
TRE3110m Súng ngắn hơi nữ - TrẻĐồng đội1666HCMVĐ trẻ QGHà Nội2019
TRE3225m Súng ngắn thể thao nữ - TrẻTiêu chuẩn576Bùi Thuý ThuThuỷHANVĐ trẻ QG2018
TRE3325m Súng ngắn thể thao nữ - TrẻChung kết25Nguyễn ThuỳTrangCANVĐ trẻ QGĐà Nẵng2022
TRE3425m Súng ngắn thể thao nữ - TrẻĐồng đội1678DONVĐ trẻ QG2014
TRE3510m Súng trường hơi nữ - TrẻTiêu chuẩn631.2Lê Thị MộngTuyềnHCMVĐ súng hơi châu ÁHàn Quốc2022
TRE3610m Súng trường hơi nữ - TrẻChung kết246.6Phí ThanhThảoQUDVĐ trẻ QG2020
TRE3710m Súng trường hơi nữ - TrẻĐồng đội1839.7HCMVĐ trẻ QGĐà Nẵng2022
TRE3850m Súng trường nằm nữ - TrẻTiêu chuẩn608Phí ThanhThảoQUDVô địch ĐNAThái Lan2022
TRE3950m Súng trường nằm nữ - TrẻĐồng đội1779.9ĐTQGVĐ trẻ ĐNA2016
TRE4050m Súng trường nằm nữ - TrẻTiêu chuẩn586Phí ThanhThảoQUDVĐ trẻ QGĐà Nẵng2022
TRE4150m Súng trường nằm nữ - TrẻĐồng đội1740THHVĐ trẻ QG2011
TRE4250m Súng trường 3 tư thế nữ - TrẻTiêu chuẩn1159Phí ThanhThảoQUDVĐ trẻ QGHà Nội2021
TRE4350m Súng trường 3 tư thế nữ - TrẻChung kết448.4Phí ThanhThảoQUDVĐ trẻ QGHà Nội2021
TRE4450m Súng trường 3 tư thế nữ - TrẻĐồng đội3377Thảo - Linh - PhươngQUDVĐ trẻ QGĐà Nẵng2022
TRE4550m Súng trường 3 tư thế nữ - TrẻTiêu chuẩn566Lê ThuHằngQUDVĐ trẻ QG2013
TRE4650m Súng trường 3 tư thế nữ - TrẻĐồng đội1675QUDVĐ trẻ QG2013
TRE4710m Súng trường hơi di động tiêu chuẩn nữ - TrẻTiêu chuẩn543Nguyễn Thị MaiChiHANVĐ súng hơi QGHải Phòng2022
TRE4810m Súng trường hơi di động tiêu chuẩn nữ - TrẻĐồng đội1583HANVĐ súng hơi QGHải Phòng2022
TRE4910m Súng trường hơi di động hỗn hợp nữ - TrẻTiêu chuẩn365Lê ThảoNgọcHANVĐ súng hơi QGHải Phòng2022
TRE5010m Súng trường hơi di động hỗn hợp nữ - TrẻĐồng đội1029HANVĐ súng hơi QGHải Phòng2022
TRE5110m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội - TrẻĐồng đội561QUDVĐ trẻ QGHà Nội2019
TRE5210m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội - TrẻĐồng đội611.6Tuyền - QuangHCMVĐ trẻ QGĐà Nẵng2022
TTN0110m Súng ngắn hơi nam - 16Tiêu chuẩn567Đinh VănTiếnDALVĐ Súng hơi TTN QGThanh Hóa2019
TTN0210m Súng ngắn hơi nam - 16Đồng đội1640HADVĐ Súng hơi TTN QGThanh Hóa2015
TTN0310m Súng trường hơi nam - 16Tiêu chuẩn582Trần ĐứcVănHCMVĐ Súng hơi TTN QGVĩnh Phúc2022
TTN0410m Súng trường hơi nam - 16Đồng đội1695HCMVĐ Súng hơi TTN QGHải Phòng2020
TTN0510m Súng trường hơi phổ thông nam - 16Tiêu chuẩn339Diệp DũngGiangHCMVĐ Súng hơi TTN QGThanh Hóa2015
TTN0610m Súng trường hơi phổ thông nam - 16Đồng đội985HCMVĐ Súng hơi TTN QGĐà Nẵng2014
TTN0710m Súng trường hơi di động tiêu chuẩn nam - 16Tiêu chuẩn540Phạm ĐứcAnHAPVĐ Súng hơi TTN QGHải Phòng2020
TTN0810m Súng trường hơi di động tiêu chuẩn nam - 16Đồng đội1495HAPVĐ Súng hơi TTN QGHải Phòng2020
TTN0910m Súng trường hơi di động hỗn hợp nam - 16Tiêu chuẩn355Phạm ĐứcAnHAPVĐ Súng hơi TTN QGThanh Hóa2019
TTN1010m Súng trường hơi di động hỗn hợp nam - 16Đồng đội997HAPVĐ Súng hơi TTN QGHải Phòng2020
TTN1110m Súng ngắn hơi nữ - 16Tiêu chuẩn557Lê Mai ThuỳTrangDONVĐ Súng hơi TTN QGĐà Nẵng2018
TTN1210m Súng ngắn hơi nữ - 16Đồng đội1622HCMVĐ Súng hơi TTN QGHải Phòng2020
TTN1310m Súng trường hơi nữ - 16Tiêu chuẩn595Phí ThanhThảoQUDVĐ Súng hơi TTN QGHải Phòng2020
TTN1410m Súng trường hơi nữ - 16Đồng đội1725QUDVĐ Súng hơi TTN QGHải Phòng2020
TTN1510m Súng trường hơi phổ thông nữ - 16Tiêu chuẩn353Tạ ThịSựVIPVĐ Súng hơi TTN QG2009
TTN1610m Súng trường hơi phổ thông nữ - 16Đồng đội982HCMVĐ Súng hơi TTN QGĐắk Lắk2016
TTN1710m Súng trường hơi di động tiêu chuẩn nữ - 16Tiêu chuẩn489Nguyễn Thị DiễmHằngQNAVĐ Súng hơi TTN QGVĩnh Phúc2022
TTN1810m Súng trường hơi di động tiêu chuẩn nữ - 16Đồng đội1369QNAVĐ Súng hơi TTN QGVĩnh Phúc2022
TTN1910m Súng trường hơi di động hỗn hợp nữ - 16Tiêu chuẩn315Đàm KhánhLyDALVĐ Súng hơi TTN QGVĩnh Phúc2022
TTN2010m Súng trường hơi di động hỗn hợp nữ - 16Đồng đội879QNAVĐ Súng hơi TTN QGHải Phòng2020
TTN2110m Súng ngắn hơi nam - 18Tiêu chuẩn569Tiêu CôngĐạtHADVĐ Súng hơi TTN QGĐà Nẵng2013
TTN2210m Súng ngắn hơi nam - 18Đồng đội1655HANVĐ Súng hơi TTN QGHà Nội2012
TTN2310m Súng trường hơi nam - 18Tiêu chuẩn582Bùi AnhTùngVIPVĐ Súng hơi TTN QGĐà Nẵng2013
TTN2410m Súng trường hơi nam - 18Đồng đội1714VIPVĐ Súng hơi TTN QGĐắk Lắk2016
TTN2510m Súng trường hơi phổ thông nam - 18Tiêu chuẩn527Bùi LongBiênDONVĐ Súng hơi TTN QG2009
TTN2610m Súng trường hơi phổ thông nam - 18Đồng đội1510VIPVĐ Súng hơi TTN QG2009
TTN2710m Súng trường hơi di động tiêu chuẩn nam - 18Tiêu chuẩn540Vũ QuốcTriệuQUDVĐ Súng hơi TTN QGVĩnh Phúc2022
TTN2810m Súng trường hơi di động tiêu chuẩn nam - 18Đồng đội1597QUDVĐ Súng hơi TTN QGVĩnh Phúc2022
TTN2910m Súng trường hơi di động hỗn hợp nam - 18Tiêu chuẩn357Phạm ĐứcAnHAPVĐ Súng hơi TTN QGVĩnh Phúc2022
TTN3010m Súng trường hơi di động hỗn hợp nam - 18Đồng đội1036HANVĐ Súng hơi TTN QGHải Phòng2020
TTN3110m Súng ngắn hơi nữ - 18Tiêu chuẩn571Bùi Thúy ThuThuỷHANVĐ Súng hơi TTN QGThanh Hóa2019
TTN3210m Súng ngắn hơi nữ - 18Đồng đội1675HCMVĐ Súng hơi TTN QGHải Phòng2020
TTN3310m Súng trường hơi nữ - 18Tiêu chuẩn594Lê Thị MộngTuyềnHCMVĐ Súng hơi TTN QGHải Phòng2020
TTN3410m Súng trường hơi nữ - 18Đồng đội1739QUDVĐ Súng hơi TTN QGVĩnh Phúc2022
TTN3510m Súng trường hơi phổ thông nữ - 18Tiêu chuẩn516Lê Thị MộngTuyềnHCMVĐ Súng hơi TTN QGHải Phòng2020
TTN3610m Súng trường hơi phổ thông nữ - 18Đồng đội1516VIPVĐ Súng hơi TTN QGVĩnh Phúc2022
TTN3710m Súng trường hơi di động tiêu chuẩn nữ - 18Tiêu chuẩn528Nguyễn Trần ThụcGhiQNAVĐ Súng hơi TTN QGVĩnh Phúc2022
TTN3810m Súng trường hơi di động tiêu chuẩn nữ - 18Đồng đội1546HANVĐ Súng hơi TTN QGVĩnh Phúc2022
TTN3910m Súng trường hơi di động hỗn hợp nữ - 18Tiêu chuẩn350Huỳnh Thị MaiKhuyênQNAVĐ Súng hơi TTN QGThanh Hóa2015
TTN4010m Súng trường hơi di động hỗn hợp nữ - 18Đồng đội897QUDVĐ Súng hơi TTN QGVĩnh Phúc2022
TTN4110m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội - 16Đồng đội545HCMVĐ Súng hơi TTN QGHải Phòng2020
TTN4210m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội - 16Đồng đội579QUDVĐ Súng hơi TTN QGHải Phòng2020
TTN4310m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội - 18Đồng đội560QNIVĐ Súng hơi TTN QGHải Phòng2020
TTN4410m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội - 18Đồng đội588HCMVĐ Súng hơi TTN QGVĩnh Phúc2022