Ban Chấp Hành Liên đoàn Bắn Súng Việt Nam
Viet Nam Shooting Federation Executive committee

Ban Thường vụ - Standing committee

Chủ tịch - President

Đỗ Văn Bình

Address: 4-6, Thai Ha street, Trung Liet ward, Dong Da district, Ha Noi
Mobile: +84 913268888
Phone: +84 (243)7336010
Email: vnshootingfe@gmail.com

Tổng Thư ký - General Secretary

Huỳnh Phương Loan

Address: 02 Dinh Tien Hoang street, District 1, Ho Chi Minh City
Mobile: +84 918822382,+84 353136666
Phone: +84 (243)7336010
Email: vnshootingfe@gmail.com; loan@shooting.vn

Phó Chủ Tịch - Vice President

Nguyễn Thiện Minh

Address: 131 Thai Ha street, Trung Liet ward, Dong Da district, Ha Noi
Mobile: +84 833889988
Email: minhnt58@gmail.com

Phó Chủ Tịch - Vice President

Bùi Minh Giám

Address: M1 Metropolis 29 Lieu Giai road, Ngoc Khanh, Ba Dinh district, Ha Noi
Mobile: +84 913571734
Email: gstsbuiminhgiam@gmail.com

Phó Chủ Tịch - Vice President

Đồng Đại Lộc

Address: 11A6 Viet Kieu Village, Mo Lao, Ha Dong district, Ha Noi
Mobile: +84 969326081

Phó Chủ Tịch - Vice President

Kiều Văn Hiển

Address: Palm 4-4 Palm Garden, Viet Hung, Long Bien district, Ha Noi
Mobile: +84 944556628
Email: daithanh28@gmail.com

Phó Chủ Tịch - Vice President

Bùi Thị Kim Yến

Address: R2B Royal city, 72A Nguyễn Trai street, Thanh Xuan district, Ha Noi
Mobile: +84 963930675
Email: kimyensport1912@gmail.com

Phó Chủ Tịch - Vice President

Trần Văn Tâm

Address: 119 Nguyen Thi Nho street, ward 16, District 11, Ho Chi Minh city
Mobile: +84 918906907

Phó Chủ Tịch - Vice President

Trần Chí Dũng

Address: My Dinh ward, Nam Tu Liem district, Ha Noi
Mobile:+84 979326076

Phó Chủ Tịch - Vice President

Đỗ Hữu Trường

Address: Bac Ninh Sport University
Mobile:+84 989230312
Email: truongbs71@gmail.com