Bộ Luật của Liên đoàn Bắn súng thế giới (ISSF) do Liên đoàn Bắn súng Việt Nam trích dịch và quyết định áp dụng vào các giải thi đấu bắn súng trên phạm vi toàn quốc và thi đấu bắn súng quốc tế tại Việt Nam.

Bộ Luật của Liên đoàn Bắn súng thế giới (ISSF) gồm 10 chương và nhiều phụ lục khác nhau. Nội dung áp dụng gồm 7 phần:

1. Những quy định chung của ISSF;
2. Luật tư cách và tài trợ;
3. Luật kỹ thuật cho tất cả các môn bắn súng;
4. Luật súng trường;
5. Luật súng ngắn;
6. Luật đĩa bay;
7. Luật súng trường di động.

Bản dịch do Ông Hoàng Văn Vân, trọng tài bắn súng quốc tế thực hiện. Tải về tại đây -->> Luật bắn súng ISSF