Đại hội Thể thao châu Á 2022 (Asiad XIX) sẽ được diễn ra từ ngày 23 tháng 9 đến 8 tháng 10 2023 tại thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

hangzhou2022 shootingBắn súng là một trong 40 môn thể thao được tổ chức tại Đại hội sẽ diễn ra từ 24/9 đến 1/10/2023 tại Trung Tâm Thể thao Phụ Dương, Hàng Châu với 33 nội dung thi đấu.

Dưới đây là tài liệu kỹ thuật môn bắn súng, bản gốc bằng tiếng Anh.