Liên đoàn Bắn súng Thành phố Hồ Chí Minh là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của các vận động viên môn bắn súng, các cá nhân đam mê môn bắn súng và các tổ chức có hoạt động liên quan đến bộ môn bắn súng thể thao được thành lập theo Quyết định số 1732 ngày 7 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 17 tháng 7 năm 2019, Ban Vận động Liên đoàn đã tổ chức Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ I, chính thức thành lập Liên đoàn Bắn súng Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại Đại hội, các Đại biểu đã nhất trí thông qua các nội dung của Điều lệ Liên đoàn và phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ I. Đại hội đã thông qua kết quả Bầu cử Ban Chấp hành Liên đoàn gồm 19 thành viên và Ban Kiểm tra gồm 3 thành viên; song song đó cũng thống nhất kết quả bầu cử của Hội nghị lần I Ban Chấp hành Liên đoàn vào ngày 17 tháng 7 năm 2019, bầu ông Trần Văn Tâm đảm nhiệm chức vụ Chủ Liên đoàn Bắn súng Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ I (2019 – 2024).

dhldbsnk1 2

Danh sách các thành viên Ban chấp hành và Ban kiểm tra:

Ban chấp hành:

1. Ông Trần Văn Tâm, Chủ tịch
2. Ông Lương Hoàng Hà, Phó Chủ tịch
3. Ông Tăng Bá Lễ, Phó Chủ tịch
4. Ông Lê Hải Vũ, Phó Chủ tịch
5. Bà Huỳnh Phương Loan, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký
6. Ông Nguyễn Hữu Chinh
7. Ông Huỳnh Ngô Đồng
8. Ông Nguyễn Ngọc Hải
9. Ông Nguyễn Văn Hoàng
10. Ông Võ Minh Hoàng
11. Ông Nguyễn Việt Hùng
12. Ông Nguyễn Hoàng Nam
13. Ông Phạm Linh Phương
14. Ông Nguyễn Ngọc Quyến
15. Ông Nguyễn Hải Sơn
16. Ông Hồ Thái Tâm
17. Bà Nguyễn Thị Thùy Trang
18. Ông Nguyễn Thanh Tuấn
19. Ông Phan Châu Tuấn

Ban kiểm tra:

1. Bà Dương Hồng Quỳnh Chi
2. Ông Võ Minh Thanh
3. Bà Đinh Thị Xuê