Hội khỏe Phù Đổng Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2019-2020 - môn Bắn súng diễn ra từ 22 đến 29/12/2019 tại Trung tâm TDTT Quận Bình Thạnh. Giải dành cho học sinh ở các khối lớp 6-7, 8-9 và Trung học phổ thông với 13 nội dung thi đấu, tranh chấp 37 bộ huy chương.

I. Kết quả xếp hạng toàn đoàn:

1. Quận Tân Phú: 14V, 7B, 8Đ
2. Quận Bình Thạnh: 9V, 11B, 9Đ
3. Quận 1: 5V, 4B, 6Đ
4. Quận 12: 3V, 5B, 7Đ
5. Quận Gò Vấp: 2V, 5B, 3Đ
6. Quận Bình Tân: 2V, 3B, 1Đ
7. Quận Thủ Đức: 2V, 1B, Đ
8. Quận 11: 1B, 1Đ
9. Quận 9: 1Đ

hkpd bs 2019 kq35

II. Kết quả xếp hạng các nội dung:

– Ngày 22/12:
* Súng trường hơi hỗn hợp THCS 8-9:
1. HCV: Nguyễn Huỳnh Mai Phương (lớp 8/3, Trường Chu Văn An, Q.1) | Trần An Tín (lớp 7/1, Trường Văn Lang, Q.1)
2. HCB: Lê Hoàng Thiên Thanh (lớp 9/11, Trường Lê Anh Xuân, Q.TP) | Trần Đức Văn (lớp 8a7, Trường Lê Lợi, Q.TP)
3. HCĐ: Nguyễn Lê Mỹ Đức (lớp 8a5, Trường LVT, Q.BT) | Nguyễn Quốc Thắng (lớp 9a7, Trường TCĐ, Q.BT)

hkpd bs 2019 kq02

* Súng trường hơi hỗn hợp THPT:
1. HCV: Bùi Thị Phương Vy (lớp 12A2, Trường Trần Phú, Q.TP) | Nguyễn. Hoàng Hải (lớp 11B12, Trường Trần Phú, Q.TP)
2. HCB: Lý Ngọc Kiều Vy (lớp 12a8, Trường HH THÁM, Q.BT) | Đỗ Trọng Toàn (lớp 10C14, Trường PĐL, Q.BT)
3. HCĐ: Nguyễn Hà Tuấn Ngọc (lớp 12/13, Trường Trưng Vương, Q.1) | Lê Trung Trực (lớp 12/7, Trường Trưng Vương, Q.1)

hkpd bs 2019 kq01

– Ngày 23/12:
* Cá nhân súng ngắn hơi nữ THCS 6-7:
1. HCV: Trần Thị Xuân Hương (lớp 6/14, Trường Lê Anh Xuân, Q.TP)
2. HCB: Trần Ngọc Tuyết Trang (lớp 6/14, Trường Lê Anh Xuân, Q.TP)
3. HCĐ: Dương Hải Yến (lớp 6/4, Trường Tân Thới Hòa, Q.TP)
* Đồng đội súng ngắn hơi nữ THCS 6-7:
1. HCV: Trần Thị Xuân Hương (lớp 6/14, Trường Lê Anh Xuân, Q.TP) | Trần Ngọc Tuyết Trang (lớp 6/14, Trường Lê Anh Xuân, Q.TP) | Dương Hải Yến (lớp 6/4, Trường Tân Thới Hòa, Q.TP)
2. HCB: Phan Ngọc Minh Thư (lớp 7/13, Trường NVBe, Q.BT) | Phạm Hồng Thiên Phú (lớp 7/13, Trường NVBe, Q.BT) | Nguyễn Yên Bình (lớp 6a2, Trường TCĐ, Q.BT)
3. HCĐ: Hoàng Ngọc Anh (lớp 6/5, Trường THCS Nguyễn Văn Nghi, Q.GV) | Trần Thanh Vy (lớp 7/2, Trường THCS Nguyễn Văn Nghi, Q.GV) | Lương Mi Hồng (lớp 6/9, Trường THCS Nguyễn Văn Nghi, Q.GV)

hkpd bs 2019 kq03

hkpd bs 2019 kq04

* Cá nhân súng ngắn hơi nữ THCS 8-9:
1. HCV: Nguyễn Quỳnh Như (lớp 9/6, Trường Lê Anh Xuân, Q.TP)
2. HCB: Phạm Nguyễn Minh Thư (lớp 9a4, Trường T Đa, Q.BT)
3. HCĐ: Lê Song Bảo Quyên (lớp 8a11, Trường Lê Lợi, Q.TP)
* Đồng đội súng ngắn hơi nữ THCS 8-9:
1. HCV: Nguyễn Quỳnh Như (lớp 9/6, Trường Lê Anh Xuân, Q.TP) | Lê Song Bảo Quyên (lớp 8a11, Trường Lê Lợi, Q.TP) | Lê Võ Kỳ Duyên (lớp 9/11, Trường Lê Anh Xuân, Q.TP)
2. HCB: Đinh Thảo My (lớp 9a7, Trường TCĐ, Q.BT) | Phạm Nguyễn Minh Thư (lớp 9a4, Trường T Đa, Q.BT) | Văn Thị Vân Anh (lớp 9a4, Trường T Đa, Q.BT)
3. HCĐ: Đinh Thu Thủy Tiên (lớp 0, Trường THCS Long Phước, Q.9) | Lê Nguyễn Trường Vy (lớp 0, Trường THCS Long Phước, Q.9) | Hà Thị Ngọc Quỳnh (lớp 0, Trường THCS Long Phước, Q.9)

hkpd bs 2019 kq05 hkpd bs 2019 kq06

* Cá nhân súng ngắn hơi nữ THPT:
1. HCV: Nguyễn Thị Thanh Huyền (lớp 12, Trường TTGDTX Thủ Đức, Q.TĐ)
2. HCB: Nguyễn Ngọc Bảo Ân (lớp 11B14, Trường Tây Thạnh, Q.TP)
3. HCĐ: Trần Hải Như (lớp 10D11, Trường THPT Nguyễn Hiền, Q.11)
* Đồng đội súng ngắn hơi nữ THPT:
1. HCV: Nguyễn Ngọc Bảo Ân (lớp 11B14, Trường Tây Thạnh, Q.TP) | Nguyễn Thị Thanh Truyền (lớp 12A12, Trường Trần Phú, Q.TP) | Phạm Minh Châu (lớp 11C7, Trường Trí Đức, Q.TP)
2. HCB: Đỗ Nguyễn Diễm Quỳnh (lớp 12A8, Trường Vĩnh Lộc, Q.BTân) | Trương Thanh Nhàn (lớp 10A5, Trường Vĩnh Lộc, Q.BTân) | Trần Thụy Thùy Trang (lớp 12A8, Trường Vĩnh Lộc, Q.BTân)
3. HCĐ: Trần Ngọc Phương Anh (lớp 12a4.1, Trường GĐ, Q.BT) | Trần Ngọc Thiên Anh (lớp 10a, Trường GĐ, Q.BT) | Nguyễn Thị Phương Uyên (lớp 12a4.1, Trường GĐ, Q.BT)

hkpd bs 2019 kq07 hkpd bs 2019 kq08

– Ngày 24/12:
* Cá nhân súng trường hơi nữ THCS 8-9:
1. HCV: Trần Hoàng Gia Bảo (lớp 9/4, Trường THCS Phan Tây Hồ, Q.GV)
2. HCB: Nguyễn Huỳnh Mai Phương (lớp 8/3, Trường Chu Văn An, Q.1)
3. HCĐ: Nguyễn Phạm Thúy Ngọc (lớp 8/3, Trường Chu Văn An, Q.1)
* Đồng đội súng trường hơi nữ THCS 8-9:
1. HCV: Nguyễn Huỳnh Mai Phương (lớp 8/3, Trường Chu Văn An, Q.1) | Nguyễn Phạm Thúy Ngọc (lớp 8/3, Trường Chu Văn An, Q.1) | Nguyễn Ngọc Minh Châu (lớp 8/3, Trường Chu Văn An, Q.1)
2. HCB: Trần Hoàng Gia Bảo (lớp 9/4, Trường THCS Phan Tây Hồ, Q.GV) | Thạch Ngọc Tú (lớp 8/3, Trường THCS Nguyễn Văn Nghi, Q.GV) | Nguyễn Hoàng Gia Linh (lớp 8/3, Trường THCS Nguyễn Văn Nghi, Q.GV)
3. HCĐ: Nguyễn Lê Mỹ Đức (lớp 8a5, Trường LVT, Q.BT) | Trương Thị Thanh Mai (lớp 8a5, Trường TCĐ, Q.BT) | Trịnh Nguyên Thủy Tiên (lớp 8a2, Trường CCL, Q.BT)

hkpd bs 2019 kq09 hkpd bs 2019 kq10

* Cá nhân súng trường hơi nữ THPT:
1. HCV: Lê Bảo Tường Vi (lớp 10C08, Trường PĐL, Q.BT)
2. HCB: Châu Đông Nhi (lớp 12A2, Trường THPT Trần Quang Khải, Q.11)
3. HCĐ: Nguyễn Hà Tuấn Ngọc (lớp 12/13, Trường Trưng Vương, Q.1)
* Đồng đội súng trường hơi nữ THPT:
1. HCV: Nguyễn Hà Tuấn Ngọc (lớp 12/13, Trường Trưng Vương, Q.1) | Thái Hà Phương (lớp 12/14, Trường Trưng Vương, Q.1) | Thái Hà My (lớp 12/13, Trường Trưng Vương, Q.1)
2. HCB: Lê Bảo Tường Vi (lớp 10C08, Trường PĐL, Q.BT) | Lý Ngọc Kiều Vy (lớp 12a8, Trường HH THÁM, Q.BT) | Trần Thủy Lan Anh (lớp 10C08, Trường PĐL, Q.BT)
3. HCĐ: Nguyễn Nam Phương Anh (lớp 11A11, Trường Vĩnh Lộc, Q.BTân) | Nguyễn Hoài Phương (lớp 11A9, Trường Vĩnh Lộc, Q.BTân) | Nguyễn Thị Hê Rin (lớp 11A3, Trường Vĩnh Lộc, Q.BTân)

hkpd bs 2019 kq11 hkpd bs 2019 kq12

– Ngày 25/12:
* Súng ngắn hơi hỗn hợp THCS 6-7:
1. HCV: Phan Ngọc Minh Thư (lớp 7/13, Trường NVBe, Q.BT) | Huỳnh Trần Đức Duy (lớp 7/11, Trường NVBe, Q.BT)
2. HCB: Trần Ngọc Tuyết Trang (lớp 6/14, Trường Lê Anh Xuân, Q.TP) | Bùi Hải Triều (lớp 6a5, Trường Lê Lợi, Q.TP)

hkpd bs 2019 kq13

* Súng ngắn hơi hỗn hợp THCS 8-9:
1. HCV: Phạm Nguyễn Minh Thư (lớp 9a4, Trường T Đa, Q.BT) | Lê Hưng Thiện (lớp 9a2, Trường T Đa, Q.BT)
2. HCB: Lê Song Bảo Quyên (lớp 8a11, Trường Lê Lợi, Q.TP) | Nguyễn Thái Tuấn (lớp 8/3, Trường Tân Thới Hòa, Q.TP)
3. HCĐ: Nguyễn Quỳnh Như (lớp 9/6, Trường Lê Anh Xuân, Q.TP) | Phạm Huỳnh Minh Nhật (lớp 9/15, Trường Lê Anh Xuân, Q.TP)

hkpd bs 2019 kq14

* Súng ngắn hơi hỗn hợp THPT:
1. HCV: Trần Thị Xuân Hương (lớp 6/14, Trường Lê Anh Xuân, Q.TP) | Trần Ngọc Tuyết Trang (lớp 6/14, Trường Lê Anh Xuân, Q.TP) | Dương Hải Yến (lớp 6/4, Trường Tân Thới Hòa, Q.TP)
2. HCB: Phan Ngọc Minh Thư (lớp 7/13, Trường NVBe, Q.BT) | Phạm Hồng Thiên Phú (lớp 7/13, Trường NVBe, Q.BT) | Nguyễn Yên Bình (lớp 6a2, Trường TCĐ, Q.BT)
3. HCĐ: Hoàng Ngọc Anh (lớp 6/5, Trường THCS Nguyễn Văn Nghi, Q.GV) | Trần Thanh Vy (lớp 7/2, Trường THCS Nguyễn Văn Nghi, Q.GV) | Lương Mi Hồng (lớp 6/9, Trường THCS Nguyễn Văn Nghi, Q.GV)

hkpd bs 2019 kq15

– Ngày 26/12:
* Cá nhân súng trường hơi nam THCS 8-9:

1. HCV: Trần Đức Văn (lớp 8a7, Trường Lê Lợi, Q.TP)
2. HCB: Nguyễn Tâm Quang (lớp 9/7, Trường Lê Anh Xuân, Q.TP)
3. HCĐ: Trần An Tín (lớp 7/1, Trường Văn Lang, Q.1)
* Đồng đội súng trường hơi nam THCS 8-9:

1. HCV: Trần Đức Văn (lớp 8a7, Trường Lê Lợi, Q.TP) | Nguyễn Tâm Quang (lớp 9/7, Trường Lê Anh Xuân, Q.TP) | Vũ Quang Hậu (lớp 8/3, Trường Tân Thới Hòa, Q.TP)
2. HCB: Trần Phan Đức Lương (lớp 8, Trường THCS Trần Quang Khải, Q.12) | Nguyễn Văn Hoàn (lớp 9.7, Trường THCS Nguyễn Hiền, Q.12) | Nguyễn Anh Khôi (lớp 8.8, Trường THCS Nguyễn Hiền, Q.12)
3. HCĐ: Nguyễn Hồ Việt (lớp 9a5, Trường TCĐ, Q.BT) | Nguyễn Quốc Thắng (lớp 9a7, Trường TCĐ, Q.BT) | Nguyễn Minh Học (lớp 9a2, Trường CCL, Q.BT)

hkpd bs 2019 kq16 hkpd bs 2019 kq17


* Cá nhân súng trường hơi nam THPT:

1. HCV: Nguyễn Lâm Đại Phú (lớp QTM2-k6, Trường TCN, Q.BT)
2. HCB: Lê Mai Chí Ninh (lớp 12, Trường TTGDTX Thủ Đức, Q.TĐ)
3. HCĐ: Đỗ Trọng Toàn (lớp 10C14, Trường PĐL, Q.BT)
* Đồng đội súng trường hơi nam THPT:
1. HCV: Nguyễn Lâm Đại Phú (lớp QTM2-k6, Trường TCN, Q.BT) | Bùi Thành Tài (lớp QTM1-K6, Trường TCN, Q.BT) | Đỗ Trọng Toàn (lớp 10C14, Trường PĐL, Q.BT)
2. HCB: Vũ Sỹ Dương (lớp 12B2, Trường THPT Việt Nhật, Q.GV) | Lai Tấn Thuận (lớp 12B2, Trường THPT Việt Nhật, Q.GV) | Nguyễn Phan Tuấn Đạt (lớp 11B1, Trường THPT Việt Nhật, Q.GV)
3. HCĐ: Lương Điền Đan (lớp 10a10, Trường TT. GDTX, Q.12) | Lê Đình Hậu (lớp 11a9, Trường THPT Việt Âu, Q.12) | Nguyễn Thái Hưng (lớp 12c6, Trường THPT Võ Trường Toản, Q.12)

hkpd bs 2019 kq18 hkpd bs 2019 kq19

– Ngày 27/12:
* Cá nhân súng ngắn hơi nam THCS 6-7:

1. HCV: Huỳnh Trần Đức Duy (lớp 7/11, Trường NVBe, Q.BT)
2. HCB: Nguyễn Huỳnh Khánh Nam (lớp 7/11, Trường NVBe, Q.BT)
3. HCĐ: Trần Anh Đạt (lớp 6.6, Trường THCS Nguyễn Hiền, Q.12)
* Đồng đội súng ngắn hơi nam THCS 6-7:
1. HCV: Nguyễn Cao Tổng (lớp 7.2, Trường THCS Nguyễn Hiền, Q.12) | Tống Đoàn Ngọ Hữu Phước (lớp 7.11, Trường THCS Nguyễn Hiền, Q.12) | Trần Anh Đạt (lớp 6.6, Trường THCS Nguyễn Hiền, Q.12)
2. HCB: Huỳnh Trần Đức Duy (lớp 7/11, Trường NVBe, Q.BT) | Nguyễn Huỳnh Khánh Nam (lớp 7/11, Trường NVBe, Q.BT) | Võ Nguyên Khang (lớp 7a5, Trường TCĐ, Q.BT)
3. HCĐ: Đặng Hoàng An Khang (lớp 6/14, Trường Lê Anh Xuân, Q.TP) | Bùi Hải Triều (lớp 6a5, Trường Lê Lợi, Q.TP) | Diệp Anh Khôi (lớp 6a5, Trường Lê Lợi, Q.TP)

hkpd bs 2019 kq20

* Cá nhân súng ngắn hơi nam THCS 8-9:
1. HCV: Đinh Tuấn Kiệt (lớp 8/12, Trường Trần Quốc Toản, Q.BTân)
2. HCB: Doãn Bách Sang (lớp 8a4, Trường CCL, Q.BT)
3. HCĐ: Lê Gia Thuận (lớp 8.2, Trường THCS Trần Quang Khải, Q.12)
* Đồng đội súng ngắn hơi nam THCS 8-9:
1. HCV: Doãn Bách Sang (lớp 8a4, Trường CCL, Q.BT) | Huỳnh Bảo Đăng Khoa (lớp 9a5, Trường CCL, Q.BT) | Lê Hưng Thiện (lớp 9a2, Trường T Đa, Q.BT)
2. HCB: Bùi Nguyễn Gia Huy (lớp 8.12, Trường THCS Nguyễn Hiền, Q.12) | Nguyễn Phúc Địa Đại Sơn (lớp 8.4, Trường THCS Nguyễn Hiền, Q.12) | Lê Gia Thuận (lớp 8.2, Trường THCS Trần Quang Khải, Q.12)
3. HCĐ: Lý Anh Kiêt (lớp 8/3, Trường THCS Nguyễn Văn Nghi, Q.GV) | Mã Ngọc Huy (lớp 8/5, Trường THCS Nguyễn Văn Nghi, Q.GV) | Nguyễn Phan Hoàng Việt (lớp 9/6, Trường THCS Nguyễn Du, Q.GV)

hkpd bs 2019 kq21  hkpd bs 2019 kq22

* Cá nhân súng ngắn hơi nam THPT:
1. HCV: Trương Quốc Anh (lớp 11, Trường TTGDTX Thủ Đức, Q.TĐ)
2. HCB: Trần Duy Linh (lớp 12B1, Trường THPT Việt Nhật, Q.GV)
3. HCĐ: Huỳnh Nhật Thông (lớp 11B15, Trường Tây Thạnh, Q.TP)
* Đồng đội súng ngắn hơi nam THPT:
1. HCV: Lê Đình Huy (lớp 11C5, Trường Trí Đức, Q.TP) | Nguyễn. Anh Quân (lớp 11B15, Trường Tây Thạnh, Q.TP) | Nguyễn Văn Phú (lớp 11C5, Trường Trí Đức, Q.TP)
2. HCB: Hà Minh Trí (lớp 12D2, Trường GĐ, Q.BT) | Nguyễn Phạm Liên Quân (lớp LRMT-K6, Trường TCN, Q.BT) | Nguyễn Cao Huy (lớp 12D2, Trường GD, Q.BT)
3. HCĐ: Trần Duy Linh (lớp 12B1, Trường THPT Việt Nhật, Q.GV) | Chung Jeng Jang (lớp 12B2, Trường THPT Việt Nhật, Q.GV) | Huỳnh Quốc Hưng (lớp 11B1, Trường THPT Việt Nhật, Q.GV)

hkpd bs 2019 kq23 hkpd bs 2019 kq24 

– Ngày 28/12:
* Cá nhân súng trường hơi phổ thông nam THCS 6-7:

1. HCV: Đoàn Thế Hoàng (lớp 7.18, Trường THCS Trần Quang Khải, Q.12)
2. HCB: Nguyễn Nguyên Khang (lớp 7.11, Trường THCS Nguyễn Hiền, Q.12)
3. HCĐ: Nguyễn Nhật Khương (lớp 6/10, Trường Phan Bội Châu, Q.TP)
* Đồng đội súng trường hơi phổ thông nam THCS 6-7:
1. HCV: Đoàn Thế Hoàng (lớp 7.18, Trường THCS Trần Quang Khải, Q.12) | Nguyễn Nguyên Khang (lớp 7.11, Trường THCS Nguyễn Hiền, Q.12) | Trần Minh Thông (lớp 7.2, Trường THCS Nguyễn Hiền, Q.12)
2. HCB: Đoàn Thanh Hoàng Lộc (lớp 7/1, Trường Văn Lang, Q.1) | Quang Công Duy Khanh (lớp 7/4, Trường Văn Lang, Q.1) | Nguyễn Ngọc Khang (lớp 7/1, Trường Võ Trường Toản, Q.1)
3. HCĐ: Nguyễn Nhật Khương (lớp 6/10, Trường Phan Bội Châu, Q.TP) | Nguyễn Quốc Khánh (lớp 6/13, Trường Lê Anh Xuân, Q.TP) | Nguyễn Quốc Thanh (lớp 6/18, Trường Lê Anh Xuân, Q.TP)
– Ngày 29/12:
* Cá nhân súng trường hơi phổ thông nam THCS 8-9:
1. HCV: Nguyễn Tâm Quang (lớp 9/7, Trường Lê Anh Xuân, Q.TP)
2. HCB: Trần Đức Văn (lớp 8a7, Trường Lê Lợi, Q.TP)
3. HCĐ: Nguyễn Văn Hoàn (lớp 9.7, Trường THCS Nguyễn Hiền, Q.12)
* Đồng đội súng trường hơi phổ thông nam THCS 8-9:
1. HCV: Nguyễn Tâm Quang (lớp 9/7, Trường Lê Anh Xuân, Q.TP) | Trần Đức Văn (lớp 8a7, Trường Lê Lợi, Q.TP) | Vũ Quang Hậu (lớp 8/3, Trường Tân Thới Hòa, Q.TP)
2. HCB: Trần Phan Đức Lương (lớp 8, Trường THCS Trần Quang Khải, Q.12) | Nguyễn Văn Hoàn (lớp 9.7, Trường THCS Nguyễn Hiền, Q.12) | Nguyễn Anh Khôi (lớp 8.8, Trường THCS Nguyễn Hiền, Q.12)
3. HCĐ: Nguyễn Hồ Việt (lớp 9a5, Trường TCĐ, Q.BT) | Nguyễn Quốc Thắng (lớp 9a7, Trường TCĐ, Q.BT) | Nguyễn Minh Học (lớp 9a2, Trường CCL, Q.BT)

hkpd bs 2019 kq25 hkpd bs 2019 kq26 


* Cá nhân súng trường hơi phổ thông nam THPT:
1. HCV: Vũ Hào Quang (lớp 11A11, Trường Vĩnh Lộc, Q.BTân)
2. HCB: Đỗ Trọng Toàn (lớp 10C14, Trường PĐL, Q.BT)
3. HCĐ: Nguyễn. Hoàng Hải (lớp 11B12, Trường Trần Phú, Q.TP)
* Đồng đội súng trường hơi phổ thông nam THPT:
1. HCV: Bùi Thành Tài (lớp QTM1-K6, Trường TCN, Q.BT) | Nguyễn Lâm Đại Phú (lớp QTM2-k6, Trường TCN, Q.BT) | Đỗ Trọng Toàn (lớp 10C14, Trường PĐL, Q.BT)
2. HCB: Vũ Sỹ Dương (lớp 12B2, Trường THPT Việt Nhật, Q.GV) | Lai Tấn Thuận (lớp 12B2, Trường THPT Việt Nhật, Q.GV) | Nguyễn Phan Tuấn Đạt (lớp 11B1, Trường THPT Việt Nhật, Q.GV)
3. HCĐ: Lương Điền Đan (lớp 10a10, Trường TT. GDTX, Q.12) | Lê Đình Hậu (lớp 11a9, Trường THPT Việt Âu, Q.12) | Nguyễn Thái Hưng (lớp 12c6, Trường THPT Võ Trường Toản, Q.12)

hkpd bs 2019 kq27  hkpd bs 2019 kq28 

* Cá nhân súng trường hơi phổ thông nữ THCS 6-7:
1. HCV: Nguyễn Ngọc Ánh Dương (lớp 7/2, Trường THCS Nguyễn Văn Nghi, Q.GV)
2. HCB: Nguyễn Phó Khánh Trân (lớp 7/4, Trường Văn Lang, Q.1)
3. HCĐ: Võ Nguyễn Anh Thy (lớp 6/1, Trường Võ Trường Toản, Q.1)
* Đồng đội súng trường hơi phổ thông nữ THCS 6-7:
1. HCV: Nguyễn Hoàng Oanh (lớp 7/2, Trường Văn Lang, Q.1) | Nguyễn Phó Khánh Trân (lớp 7/4, Trường Văn Lang, Q.1) | Võ Nguyễn Anh Thy (lớp 6/1, Trường Võ Trường Toản, Q.1)
2. HCB: Nguyễn Ngọc Ánh Dương (lớp 7/2, Trường THCS Nguyễn Văn Nghi, Q.GV) | Lê Phước Khánh Hà (lớp 7/2, Trường THCS Nguyễn Văn Nghi, Q.GV) | Lê Đoàn Thảo My (lớp 7/7, Trường THCS Nguyễn Văn Nghi, Q.GV)
3. HCĐ: Phạm Cao Thanh Hiền (lớp 6.6, Trường THCS Nguyễn Hiền, Q.12) | Nguyễn Mai Anh (lớp 6.1, Trường THCS Nguyễn Hiền, Q.12) | Nguyễn Lâm Tuyết Đan (lớp 6.1, Trường THCS Nguyễn Hiền, Q.12)

hkpd bs 2019 kq29  hkpd bs 2019 kq30


* Cá nhân súng trường hơi phổ thông nữ THCS 8-9:
1. HCV: Nguyễn Lê Mỹ Đức (lớp 8a5, Trường LVT, Q.BT)
2. HCB: Nguyễn Huỳnh Mai Phương (lớp 8/3, Trường Chu Văn An, Q.1)
3. HCĐ: Phạm Nhã Phi En (lớp 8.9, Trường THCS Nguyễn Hiền, Q.12)
* Đồng đội súng trường hơi phổ thông nữ THCS 8-9:
1. HCV: Nguyễn Huỳnh Mai Phương (lớp 8/3, Trường Chu Văn An, Q.1) | Nguyễn Phạm Thúy Ngọc (lớp 8/3, Trường Chu Văn An, Q.1) | Nguyễn Ngọc Minh Châu (lớp 8/3, Trường Chu Văn An, Q.1)
2. HCB: Phạm Nhã Phi En (lớp 8.9, Trường THCS Nguyễn Hiền, Q.12) | Châu Hồng Ngọc (lớp 8.13, Trường THCS Nguyễn Hiền, Q.12) | Ngô Thanh Thảo (lớp 8.13, Trường THCS Nguyễn Hiền, Q.12)
3. HCĐ: Nguyễn Lê Mỹ Đức (lớp 8a5, Trường LVT, Q.BT) | Huỳnh Thạch Anh (lớp 8a8, Trường HHT, Q.BT) | Trịnh Nguyên Thủy Tiên (lớp 8a2, Trường CCL, Q.BT)

hkpd bs 2019 kq31 hkpd bs 2019 kq32 

* Cá nhân súng trường hơi phổ thông nữ THPT:
1. HCV: Bùi Thị Phương Vy (lớp 12A2, Trường Trần Phú, Q.TP)
2. HCB: Nguyễn Nam Phương Anh (lớp 11A11, Trường Vĩnh Lộc, Q.BTân)
3. HCĐ: Lý Ngọc Kiều Vy (lớp 12a8, Trường HH THÁM, Q.BT)
* Đồng đội súng trường hơi phổ thông nữ THPT:
1. HCV: Bùi Thị Phương Vy (lớp 12A2, Trường Trần Phú, Q.TP) | Bùi Phạm Tuyết Ngân (lớp 11C5, Trường Trí Đức, Q.TP) | Đỗ Khải Minh Thư (lớp 10C1, Trường Tân Bình, Q.TP)
2. HCB: Lê Bảo Tường Vi (lớp 10C08, Trường PĐL, Q.BT) | Lý Ngọc Kiều Vy (lớp 12a8, Trường HH THÁM, Q.BT) | Đặng Phạm Khánh Ngọc (lớp 10C08, Trường PĐL, Q.BT)
3. HCĐ: Thái Hà Phương (lớp 12/14, Trường Trưng Vương, Q.1) | Thái Hà My (lớp 12/13, Trường Trưng Vương, Q.1) | Nguyễn Cao Diễm Trang (lớp 12/6, Trường Lương Thế Vinh, Q.1)

hkpd bs 2019 kq33 hkpd bs 2019 kq34